Search form

กิจก๋าน 7:18

18เวลา​นั้น​ประเทศ​อียิปต์​มี​กษัตริย์​ใหม่​ขึ้น​ปกครอง​ประเทศ​องค์​นึ่ง​ตี้​บ่เกย​ฮู้​เรื่อง​เกี่ยวกับ​โยเซฟ​เลย