Search form

กิจก๋าน 7:19

19กษัตริย์​องค์​นี้​ใจ๊​อุบาย​หลอกลวง​ตึง​เยียะ​บ่ดี​ต่อ​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​หมู่​เฮา โดย​เข​หื้อ​เอา​ลูกหน้อย​ของ​หมู่​เขา​ไป​ขว้าง​ตัง​นอก​หื้อ​ต๋าย