Search form

กิจก๋าน 7:22

22โมเสส​จึง​ได้ฮับ​ก๋าน​ศึกษา​วิชา​ความ​ฮู้​ตึงหมด​ของ​จาว​อียิปต์ กับ​ต้าน​ก็​เก่ง​ใน​เรื่อง​กำ​อู้​กำ​จ๋า​ตึง​งาน​ต่างๆ ตวย