Search form

กิจก๋าน 7:24

24เมื่อ​ต้าน​ซัดต๋า​หัน​จาว​อิสราเอล​คน​นึ่ง​ถูก​จาว​อียิปต์​คน​นึ่ง​ค่ำ ต้าน​ก็​เข้า​ไป​จ้วย แล้ว​ฆ่า​ป้อจาย​จาว​อียิปต์​คน​นั้น​ต๋าย เป๋น​ก๋าน​แก้แค้น​หื้อ