Search form

กิจก๋าน 7:26

26วัน​ถัด​มา​โมเสส​เตียว​ก๋าย​มา​หัน​จาว​อิสราเอล​สอง​คน​ก่ำลัง​ผิดหัว​กั๋น หัน​ท่า​บ่ดี ต้าน​ก็​ฮิ​เข้า​ไป​ห้าม แล้ว​อู้​หื้อ​เขา​คืนดี​กั๋น​เหีย​ว่า ‘เป๋น​ปี้น้อง​กั๋น​แต๊ๆ เยียะ​หยัง​ตี๋​กั๋น​จ๋น​เลือด​ตก​ยาง​ออก’