Search form

กิจก๋าน 7:29

29เมื่อ​โมเสส​ได้ยิน​กำ​อู้​จาอั้น ก็​หนี​ไป​อาศัย​อยู่​ใน​แผ่นดิน​จาว​มีเดียน​ใน​ฐานะ​คน​แปลก​หน้า แล้ว​ต้าน​ก็​มี​ลูก​ป้อจาย​สอง​คน​ตี้​หั้น