Search form

กิจก๋าน 7:3

3พระเจ้า​อู้​กับ​อับราฮัม​ว่า ‘หื้อ​เจ้า​ออก​จาก​ประเทศ​ของ​เจ้า ออก​จาก​ญาติ​ปี้น้อง​ของ​เจ้า ไป​ดินแดน​ตี้​เฮา​จะ​บอก​หื้อ​เจ้า​ฮู้’