Search form

กิจก๋าน 7:31

31เมื่อ​โมเสส​ซัดต๋า​หันใส่​ก็​เกือบ​บ่เจื้อ​สายต๋า​ตั๋ว​เก่า งืด​แต๊ๆ เมื่อ​เตียว​เข้า​ไป​ใก้ๆ เปื้อ​จะ​หัน​ถี่ๆ ก็​ได้ยิน​เสียง​ของ​พระเจ้า​อู้​ว่า