Search form

กิจก๋าน 7:32

32‘เฮา​เป๋น​พระเจ้า​ของ​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​เจ้า เฮา​เป๋น​พระเจ้า​ตี้​อับราฮัม อิสอัค กับ​ยาโคบ​นับถือ’ โมเสส​กั๋ว​จ๋น​ตั๋ว​สั่น​ถาบๆ บ่ก้า​ผ่อ​ตี้​คุ่ม​ไม้​นั้น