Search form

กิจก๋าน 7:34

34พระเจ้า​อู้​ต่อ​ไป​ว่า ‘เฮา​หัน​ความ​ตุ๊ก​คน​จ้าด​ของ​เฮา​ตี้​อยู่​ใน​ประเทศ​อียิปต์​แล้ว เฮา​ได้ยิน​เสียง​ฮ้อง​ป่นปี้ตีนัง​ของ​หมู่​เขา เฮา​จึง​ลง​มา​เปื้อ​จะ​ปล่อย​เขา​หื้อ​มี​อิสระ มา​เต๊อะ เฮา​จะ​ส่ง​เจ้า​ปิ๊ก​ไป​ประเทศ​อียิปต์’