Search form

กิจก๋าน 7:40

40ต๋อน​ตี้​โมเสส​ขึ้น​ไป​บน​ดอย​ซีนาย​ได้​หลาย​วัน​แล้ว หมู่​เขา​อู้​กับ​อาโรน​อ้าย​ของ​ต้าน​ว่า ‘ขอ​จ้วย​แป๋ง​พระ​หื้อ​หมู่​เฮา​กำ​เต๊อะ เปื้อ​จะ​หื้อ​มา​นำ​ตาง​หมู่​เฮา ย้อน​หมู่​เฮา​บ่ฮู้​ว่า​เกิด​อะหยัง​ขึ้น​กับ​โมเสส​คน​ตี้​นำ​เฮา​ออก​มา​จาก​ประเทศ​อียิปต์’