Search form

กิจก๋าน 7:41

41ใน​เวลา​นั้น​หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​เอา​คำ​ตี้​ติด​ตั๋ว​มา​หล่อ​เป๋น​ฮูป​งัวก๊อก​ ขึ้น​มา​ตั๋ว​นึ่ง แล้ว​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​นั้น หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​กิ๋นเลี้ยง​ฉลอง​สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​แป๋ง​ขึ้น​มา​กับ​มือ