Search form

กิจก๋าน 7:43

43บ่ใจ้ แต่​หมู่​เจ้า​ขน​เอา​แต้น​ปู่จา​ของ​พระ​โมเลค

กับ​ฮูป​พระ​เรฟาน ​เทพเจ้า​แห่ง​ดาว

คือ​ฮูป​พระ​ตี้​หมู่​เจ้า​แป๋ง​ขึ้น​เปื้อ​กราบ​ไหว้​นมัสก๋าน​บ่ใจ้​กา

จาอั้น​เฮา​จะ​กวาด​เจ้า​หื้อ​ไป​เป๋น​เชลย​ไก๋ๆ หล่าย​เมือง​บาบิโลน​ปู๊น’