Search form

กิจก๋าน 7:44

44“ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​หมู่​เฮา​ก็​มี​เต็นท์​ศักดิ์สิทธิ์​แห่ง​สักขีพยาน​ตี้​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร เป๋น​เต็นท์​ตี้​พระเจ้า​บอก​หื้อ​โมเสส​แป๋ง​ขึ้น​มา​ต๋าม​ฮูปแบบ​ตี้​พระองค์​เยียะ​หื้อ​ต้าน​หัน​นั้น