Search form

กิจก๋าน 7:5

5“ใน​ต๋อน​นั้น​พระเจ้า​ยัง​บ่หื้อ​อับราฮัม​เป๋น​เจ้าของ​ตี้ดิน​ตั๊ด​นี้​แม้​แต่​วา​เดียว แต่​พระเจ้า​สัญญา​ตี้​จะ​ยก​แผ่นดิน​ตึงหมด​นี้​หื้อ​ต้าน​ตึง​ลูกหลาน​ต๋านเต๊า​ของ​ต้าน แต่​ต๋อน​นั้น​อับราฮัม​ยัง​บ่มี​ลูก​สัก​คน​เตื้อ