Search form

กิจก๋าน 7:51

51สเทเฟน​อู้​ต่อ​ไป​ว่า “หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​หัวแข็ง หลึ่ง ตึง​หูหนวก ต้าน​ตังหลาย​ขัดขวาง​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​อยู่​สะลวด หมู่​ต้าน​เยียะ​เหมือน​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​หมู่​ต้าน