Search form

กิจก๋าน 7:53

53หมู่​ต้าน​นั้น​ละ​เป๋น​คน​ตี้​ฮับ​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า​ตี้​ทูตสวรรค์​ของ​พระเจ้า​เอา​มา​หื้อ แต่​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ยอม​เจื้อฟัง​บท​บัญญัติ​นั้น”