Search form

กิจก๋าน 7:6

6พระเจ้า​อู้​กับ​ต้าน​จาอี้​ว่า ‘ลูกหลาน​ของ​เจ้า​จะ​เป๋น​คน​แปลกหน้า​ใน​แผ่นดิน​อื่น จะ​เป๋น​ขี้ข้า คน​ตี้​หั้น​จะ​เยียะ​บ่ดี​ต่อ​หมู่​เขา​เป๋น​เวลา​สี่​ร้อย​ปี๋