Search form

กิจก๋าน 7:7

7แต่​เฮา​จะ​ลงโต้ษ​คน​จ้าด​นั้น ตี้​เยียะ​หื้อ​ลูกหลาน​ของ​เจ้า​ต้อง​ตก​เป๋น​ขี้ข้า’ พระเจ้า​ยัง​อู้​แหม​ว่า ‘หลังจาก​นั้น​หมู่​เขา​ก็​จะ​ออก​จาก​ดินแดน​นั้น แล้ว​มา​นมัสก๋าน​เฮา​ตี้​สถาน​ตี้​นี่’