Search form

กิจก๋าน 7:8

8พระเจ้า​ก็​มอบ​หื้อ​อับราฮัม​เยียะ​พิธี​สุหนัต เปื้อ​เป๋น​เครื่องหมาย​พันธสัญญา​ไว้​หละหว่าง​พระองค์​กับ​ต้าน เมื่อ​อับราฮัม​มี​ลูกบ่าว​จื้อ​อิสอัค​อายุ​แปด​วัน อับราฮัม​ก็​เยียะ​พิธี​สุหนัต​หื้อ​เขา ต่อ​มา​อิสอัค​มี​ลูกบ่าว​จื้อ​ยาโคบ แล้ว​ยาโคบ​ก็​มี​ลูกบ่าว​สิบ​สอง​คน​ตี้​เป๋น​ต้น​ผะกุ๋น​ต่างๆ ของ​หมู่​เฮา