Search form

กิจก๋าน 8

หมู่​ผู้เจื้อ​ถูก​ค่ำ

1เซาโล​ก็​อยู่​ตี้​หั้น เขา​หันดี​ตวย​ใน​ก๋าน​ฆ่า​สเทเฟน ใน​วัน​นั้น​มี​ก๋าน​ตั้งเก๊า​ค่ำเข​คริสตจักร​ครั้ง​ใหญ่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ผู้เจื้อ​ตังหลาย​เว้น​แต่​หมู่​อัครทูต​แตก​หนี​ขะแล​ขะแจ​ไป​ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย​กับ​แคว้น​สะมาเรีย 2หมู่​คน​ตี้​ยำเก๋ง​พระเจ้า​จัดก๋าน​ฝัง​ศพ​สเทเฟน แล้ว​ปา​กั๋น​ไห้​ฮ่ำหา​สเทเฟน​ด้วย​ความ​โศกเศร้า​เสียใจ๋​ขนาด 3ส่วน​เซาโล​ก็​ตั้งเก๊า​ทำลาย​คริสตจักร เขา​เข้า​ไป​ใน​เฮือน​จาก​หลัง​นึ่ง​ไป​แหม​หลัง​นึ่ง เปื้อ​ลากคอ​ตึง​แม่ญิง​ป้อจาย​ไป​ขัง​คอก

ฟีลิป​บอก​ข่าวดี​ใน​แคว้น​สะมาเรีย

4สำหรับ​ผู้เจื้อ​ตี้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป ก็​ปา​กั๋น​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​ถ้อยกำ​ของ​พระเยซู​กู้​ตี้​กู้​ตาง​ตี้​หมู่​เขา​ไป 5ส่วน​ฟีลิป​ไป​ตี้​เมือง​นึ่ง​ใน​แคว้น​สะมาเรีย แล้ว​บอก​เรื่อง​ของ​พระคริสต์​หื้อ​คน​ตี้​หั้น​ฟัง 6เมื่อ​คน​ตังหลาย​ได้ยิน​ฟีลิป​บอก ก็​ตั้งใจ๋​ฟัง​ใน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​อู้ กับ​หัน​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ตี้​ต้าน​เยียะ 7เจ้น เมื่อ​ฟีลิป​ไล่​ผี​ฮ้าย ผี​ฮ้าย​ตี้​เข้า​คน​อยู่​ก็​ฮ้อง​เสียง​ดัง​ออก​ไป​จาก​คน​นั้น​เหีย หมู่​คน​ตี้​เป๋น​โรค​ต๋ายผาก​กับ​คน​ง่อย​ก็​ฮับ​ก๋าน​ฮักษา​จ๋น​หาย 8คน​ใน​เมือง​นั้น​ก็​มี​ความ​จื้นจมยินดี​อย่าง​นัก​ขนาด

ซีโมน​คน​เก่ง​ตาง​เวทมนตร์​กาถา

9มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​จื้อ​ซีโมน เขา​อยู่​เมือง​นั้น เป๋น​คน​เก่ง​ตาง​เวทมนตร์​กาถาอาคม เขา​เยียะ​หื้อ​จาว​สะมาเรีย​งืด​ใน​ตั๋ว​เขา​มา​ก่อน เขา​อ้าง​ตั๋ว​ว่า​เป๋น​ผู้​ยิ่งใหญ่ 10ส่วน​คน​ตังหลาย​บ่ว่า​จั๊น​สูง​กาว่า​จั๊น​ต่ำ​ใน​สังคม ก็​หื้อ​ความ​สนใจ๋​ใน​ตั๋ว​เขา​นัก​ขนาด อู้​กั๋น​ว่า “ป้อจาย​คน​นี้​เป๋น​คน​ตี้​มี​อำนาจ​ต๋าม​แบบ​พระเจ้า​ตี้​ฮ้อง​กั๋น​ว่า ผู้​มี​อำนาจ​ยิ่งใหญ่” 11คน​ตังหลาย​สนใจ๋​ฟัง​ซีโมน ย้อน​เขา​เยียะ​หื้อ​คน​งืด​ใน​เวทมนตร์​กาถา​ของ​เขา​มา​เมิน​แล้ว 12แต่​เมื่อ​ฟีลิป​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​กับ​เรื่อง​ของ​พระเยซู​คริสต์ หมู่​จาว​เมือง​นั้น​ก็​ฮับ​เจื้อ แล้ว​ฮับ​บัพติศมา​ตึง​ป้อจาย​แม่ญิง 13ซีโมน​ก็​เจื้อ​ตวย หลังจาก​ตี้​เขา​ฮับ​บัพติศมา​แล้ว เขา​ก็​ติดต๋าม​ฟีลิป​ไป​ผับใคว่ เขา​หัน​หมายสำคัญ​กับ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ตี้​ฟีลิป​เยียะ ก็​งืด​ขนาด

14เมื่อ​หมู่​อัครทูต​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​ได้ยิน​ข่าว​ว่า​จาว​สะมาเรีย​ยอมฮับ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​แล้ว ต้าน​หมู่​นั้น​ก็​ส่ง​เปโตร​กับ​ยอห์น​มา​หา​หมู่​เขา 15เมื่อ​เปโตร​กับ​ยอห์น​มา​แผว​แคว้น​สะมาเรีย​แล้ว ก็​อธิษฐาน​เผื่อ​ผู้เจื้อ​ตังหลาย เปื้อ​หื้อ​หมู่​เขา​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ 16ย้อน​ว่า​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ยัง​บ่มา​อยู่​กับ​เขา​ตังหลาย​เตื้อ แต่​หมู่​เขา​ฮับ​บัพติศมา​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต้าอั้น 17แล้ว​เปโตร​กับ​ยอห์น​อธิษฐาน​วาง​มือ​บน​หัว​หมู่​เขา คน​ตึงหมด​ก็​ได้​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์

18เมื่อ​ซีโมน​หัน​อัครทูต​วาง​มือ​ลง​บน​หัว​คน​หมู่​นั้น​แล้ว เขา​หมู่​นั้น​ก็​ได้​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ ซีโมน​ก็​เอา​สตางค์​มา​เสนอ​ขอ​ซื้อ​จาก​อัครทูต 19อู้​ว่า “ขอ​อำนาจ​จาอี้​หื้อ​ข้าพเจ้า​พ่อง​เต๊อะ เปื้อ​ว่า​กู้​คน​ตี้​ข้าพเจ้า​วาง​มือ​จะ​ได้​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตวย”

20เปโตร​เอ็กปั๊ด​ซีโมน​ว่า “ขอ​หื้อ​สู​กับ​สตางค์​ของ​สู​ฉิบหาย​วายวอด​ไป​ตวย​กั๋น​เหีย ย้อน​สู​กึ๊ด​ว่า​สตางค์​สามารถ​ซื้อ​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​จะ​หื้อ​ได้ 21สู​จะ​บ่มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​เรื่อง​นี้​อย่าง​เด็ดขาด ย้อน​จิตใจ๋​ของ​สู​บ่ซื่อ​บ่ใส​ต่อ​พระเจ้า 22ย้อนจาอั้น​จง​กลับใจ๋​จาก​บาป จาก​ความ​บ่ดี​จาอี้ แล้ว​อธิษฐาน​ต่อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า หวัง​ว่า​พระองค์​อาจ​จะ​ยกโต้ษ​กำกึ๊ด​ตี้​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​สู​ก็​ได้ 23ย้อน​เฮา​หัน​ว่า​สู​ขอย​จ๋น​เจ็บใจ๋ เยียะ​หื้อ​ตก​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​ความ​บาป” 24แล้ว​ซีโมน​ตอบ​ว่า “ขอ​หมู่​ต้าน​จ้วย​อธิษฐาน​ต่อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เผื่อ​กำ​เต๊อะ เปื้อ​สิ่ง​ตี้​อู้​มา​นั้น​จะ​บ่เกิด​ขึ้น​กับ​ข้าพเจ้า​สัก​อย่าง”

25หลังจาก​เปโตร​กับ​ยอห์น​เป๋น​พยาน​กับ​อู้​เถิง​ถ้อยกำ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​แล้ว ก็​ปิ๊ก​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม ใน​หละหว่าง​ก๋าง​ตาง​นั้น​ก็​ได้​อู้​เถิง​ข่าวดี​เรื่อง​พระเยซู​ต๋าม​หมู่​บ้าน​ของ​จาว​สะมาเรีย​แหม​หลาย​ตี้

ฟีลิป​สอน​จาว​เอธิโอเปีย

26ทูตสวรรค์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​องค์​นึ่ง​สั่ง​ฟีลิป​ว่า “เกียม​ตั๋ว​เตียวตาง​ลง​ไป​ตัง​ใต้​ต๋าม​เส้นตาง​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม​เถิง​เมือง​กาซา เป๋น​เส้นตาง​กั๋นดาร” 27ฟีลิป​จึง​เกียม​ตั๋ว​แล้ว​ออก​เตียวตาง หละหว่าง​เตียวตาง​ก็​หัน​ขันที​คน​นึ่ง​เป๋น​จาว​เอธิโอเปีย เป๋น​เจ้าหน้าตี้​ของ​พระราชินี​ประเทศ​เอธิโอเปีย มี​หน้าตี้​ผ่อกอย​ทรัพย์​สมบัติ​ตึงหมด​ของ​พระนาง ขันที​คน​นี้​ไป​นมัสก๋าน​พระเจ้า​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​มา​แล้ว 28หละหว่าง​นั่ง​รถม้า​ปิ๊ก​เมือ​บ้าน​นั้น เขา​ก่ำลัง​อ่าน​หนังสือ​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​อยู่ 29แล้ว​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​บอก​ฟีลิป​ว่า “เข้า​ไป​ใก้ๆ รถ​กัน​นั้น​เต๊อะ” 30ฟีลิป​ก็​ล่น​เข้า​ไป​ใก้​รถ​กัน​นั้น ได้ยิน​เสียง​คน​ก่ำลัง​อ่าน​หนังสือ​ตี้​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​เขียน​ไว้ ฟีลิป​จึง​ถาม​ว่า “ต้าน​เข้าใจ๋​ตี้​ก่ำลัง​อ่าน​หั้น​ก่อ”

31ขันที​ตอบ​ว่า “ถ้า​บ่มี​ใผ​อธิบาย​หื้อ​ฟัง ก็​จะ​เข้าใจ๋​ได้​จาใด” แล้ว​เขา​ก็​เจิญ​ฟีลิป​ขึ้น​ไป​นั่ง​บน​รถ​ตวย​กั๋น

32ข้อความ​ใน​พระคัมภีร์​ตี้​ขันที​ก่ำลัง​อ่าน​อยู่​นั้น​มี​ว่า​จาอี้

“ต้าน​ถูก​ปา​ไป​เหมือน​กับ​แกะ​ตี้​ถูก​ปา​เอา​ไป​ฆ่า

ต้าน​เหมือน​กับ​ลูก​แกะ​ตี้​ดัก​ปาก​ต่อ​หน้า​คน​ตัด​ขน

ต้าน​บ่อ้า​ปาก​อู้​อะหยัง​เลย​เหมือน​กับ​ลูก​แกะ​นั้น

33ต้าน​ถูก​อับ​อาย​ขาย​หน้า​แต่​ต้าน​บ่ได้​ฮับ​ความ​ยุติธรรม

บ่มี​ใผ​สัก​คน​ตี้​จะ​เล่า​เรื่อง​เกี่ยวกับ​เจื๊อสาย​ของ​ต้าน​ได้

ย้อน​จีวิต​ของ​ต้าน​จาก​โลก​นี้​ไป​แล้ว”

34ขันที​ก็​ถาม​ฟีลิป​ว่า “บอก​เฮา​ฮู้​น่อย​ว่า​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ก่ำลัง​อู้​เถิง​ตั๋ว​เก่า​กาว่า​อู้​เถิง​คน​อื่น” 35แล้ว​ฟีลิป​ก็​ตั้งเก๊า​เล่า​เรื่อง​ข่าวดี​ของ​พระเยซู อ้างอิง​พระคัมภีร์​ตั้งแต่​ข้อ​นี้​ไป​หื้อ​ขันที​ฟัง

36ใน​หละหว่าง​ตี้​นั่ง​รถ​ไป​ต๋าม​ตาง​นั้น ก็​ก๋าย​ตี้​มี​น้ำ​แห่ง​นึ่ง ขันที​จึง​อู้​ว่า “ผ่อ​น้ำ​หั้น​ลอ มี​อะหยัง​ขัดข้อง​ก่อ ถ้า​เฮา​จะ​ฮับ​บัพติศมา” 37แล้ว​ฟีลิป​ก็​ตอบ​ว่า “ถ้า​ต้าน​เจื้อ​อย่าง​เต๋มใจ๋​ก็​ฮับ​บัพติศมา​ได้” ขันที​ตอบ​ว่า “เฮา​เจื้อ​ว่า​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​บุตร​ของ​พระเจ้า” 38แล้ว​ขันที​ก็​สั่ง​หื้อ​หยุด​รถ จาก​นั้น​ขันที​กับ​ฟีลิป​ก็​เตียว​ลง​ไป​ใน​น้ำ แล้ว​ขันที​ก็​ฮับ​บัพติศมา​จาก​ฟีลิป 39เมื่อ​ปา​กั๋น​ขึ้น​จาก​น้ำ​แล้ว พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ก็​ฮับ​ฟีลิป​ไป​เหีย ขันที​ก็​บ่หัน​หน้า​หัน​ต๋า​ฟีลิป​แหม​เลย จาก​นั้น​ขันที​ก็​เตียวตาง​ต่อ​ไป​ด้วย​ความ​จื้นจม​ยินดี 40ส่วน​ฟีลิป​ก็​มา​ผด​ตี้​เมือง​อาโซทัส แล้ว​ก็​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​พระเยซู​ต๋าม​กู้​เมือง​ตี้​ต้าน​เตียวตาง​ก๋าย​ไป​จ๋น​มา​แผว​เมือง​ซีซารียา