Search form

กิจก๋าน 8:1

หมู่​ผู้เจื้อ​ถูก​ค่ำ

1เซาโล​ก็​อยู่​ตี้​หั้น เขา​หันดี​ตวย​ใน​ก๋าน​ฆ่า​สเทเฟน ใน​วัน​นั้น​มี​ก๋าน​ตั้งเก๊า​ค่ำเข​คริสตจักร​ครั้ง​ใหญ่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ผู้เจื้อ​ตังหลาย​เว้น​แต่​หมู่​อัครทูต​แตก​หนี​ขะแล​ขะแจ​ไป​ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย​กับ​แคว้น​สะมาเรีย