Search form

กิจก๋าน 8:14

14เมื่อ​หมู่​อัครทูต​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​ได้ยิน​ข่าว​ว่า​จาว​สะมาเรีย​ยอมฮับ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​แล้ว ต้าน​หมู่​นั้น​ก็​ส่ง​เปโตร​กับ​ยอห์น​มา​หา​หมู่​เขา