Search form

กิจก๋าน 8:15

15เมื่อ​เปโตร​กับ​ยอห์น​มา​แผว​แคว้น​สะมาเรีย​แล้ว ก็​อธิษฐาน​เผื่อ​ผู้เจื้อ​ตังหลาย เปื้อ​หื้อ​หมู่​เขา​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์