Search form

กิจก๋าน 8:19

19อู้​ว่า “ขอ​อำนาจ​จาอี้​หื้อ​ข้าพเจ้า​พ่อง​เต๊อะ เปื้อ​ว่า​กู้​คน​ตี้​ข้าพเจ้า​วาง​มือ​จะ​ได้​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตวย”