Search form

กิจก๋าน 8:20

20เปโตร​เอ็กปั๊ด​ซีโมน​ว่า “ขอ​หื้อ​สู​กับ​สตางค์​ของ​สู​ฉิบหาย​วายวอด​ไป​ตวย​กั๋น​เหีย ย้อน​สู​กึ๊ด​ว่า​สตางค์​สามารถ​ซื้อ​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​จะ​หื้อ​ได้