Search form

กิจก๋าน 8:24

24แล้ว​ซีโมน​ตอบ​ว่า “ขอ​หมู่​ต้าน​จ้วย​อธิษฐาน​ต่อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เผื่อ​กำ​เต๊อะ เปื้อ​สิ่ง​ตี้​อู้​มา​นั้น​จะ​บ่เกิด​ขึ้น​กับ​ข้าพเจ้า​สัก​อย่าง”