Search form

กิจก๋าน 8:25

25หลังจาก​เปโตร​กับ​ยอห์น​เป๋น​พยาน​กับ​อู้​เถิง​ถ้อยกำ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​แล้ว ก็​ปิ๊ก​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม ใน​หละหว่าง​ก๋าง​ตาง​นั้น​ก็​ได้​อู้​เถิง​ข่าวดี​เรื่อง​พระเยซู​ต๋าม​หมู่​บ้าน​ของ​จาว​สะมาเรีย​แหม​หลาย​ตี้