Search form

กิจก๋าน 8:39

39เมื่อ​ปา​กั๋น​ขึ้น​จาก​น้ำ​แล้ว พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ก็​ฮับ​ฟีลิป​ไป​เหีย ขันที​ก็​บ่หัน​หน้า​หัน​ต๋า​ฟีลิป​แหม​เลย จาก​นั้น​ขันที​ก็​เตียวตาง​ต่อ​ไป​ด้วย​ความ​จื้นจม​ยินดี