Search form

กิจก๋าน 8:40

40ส่วน​ฟีลิป​ก็​มา​ผด​ตี้​เมือง​อาโซทัส แล้ว​ก็​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​พระเยซู​ต๋าม​กู้​เมือง​ตี้​ต้าน​เตียวตาง​ก๋าย​ไป​จ๋น​มา​แผว​เมือง​ซีซารียา