Search form

กิจก๋าน 8:9

ซีโมน​คน​เก่ง​ตาง​เวทมนตร์​กาถา

9มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​จื้อ​ซีโมน เขา​อยู่​เมือง​นั้น เป๋น​คน​เก่ง​ตาง​เวทมนตร์​กาถาอาคม เขา​เยียะ​หื้อ​จาว​สะมาเรีย​งืด​ใน​ตั๋ว​เขา​มา​ก่อน เขา​อ้าง​ตั๋ว​ว่า​เป๋น​ผู้​ยิ่งใหญ่