Search form

กิจก๋าน 9:10

10ใน​เมือง​ดามัสกัส​นั้น มี​คน​นึ่ง​จื้อ​อานาเนีย​เป๋น​ผู้เจื้อ องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อู้​กับ​เขา​ตาง​นิมิต​ว่า “อานาเนีย​เหย” อานาเนีย​ก็​ตอบ​ว่า “พระองค์​เจ้าข้า ข้าพเจ้า​อยู่​ตี้​นี่”