Search form

กิจก๋าน 9:11

11พระองค์​บอก​ว่า “หื้อ​ไป​ตี้​หนตาง​จื้อ​ว่า ตางซื่อ เน่อ เข้า​ไป​ตี้​บ้าน​ของ​ยูดาส ถาม​หา​ป้อจาย​จื้อ​เซาโล​เป๋น​คน​จาว​เมือง​ทาร์ซัส บ่าเดี่ยวนี้​เขา​ก่ำลัง​อธิษฐาน​อยู่​ตี้​หั้น