Search form

กิจก๋าน 9:13

13อานาเนีย​ตอบ​ว่า “พระองค์​เจ้า​ข้า ข้าพเจ้า​ได้ยิน​หลาย​คน​อู้​เถิง​คน​นั้น​ว่า เขา​เยียะ​ฮ้าย​ต่อ​คน​ของ​พระองค์​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม