Search form

กิจก๋าน 9:15

15แต่​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​บอก​อานาเนีย​ว่า “ไป​เต๊อะ ย้อน​เฮา​เลือก​ป้อจาย​คน​นี้​เป๋น​เครื่องมือ​ตี้​จะ​นำ​เรื่องราว​ของ​เฮา​ไป​บอก​กับ​คน​ต่างจ้าด​กับ​หมู่​กษัตริย์​กับ​คน​จาว​อิสราเอล​ตวย