Search form

กิจก๋าน 9:17

17แล้ว​อานาเนีย​ก็​ไป​ตี้​บ้าน​ตี้​ว่า​นั้น​ก็​ปะ​เซาโล แล้ว​วาง​มือ​ลง​บน​หัว​เซาโล​อู้​ว่า “อ้าย​เซาโล​เหย พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ตี้​ป๋ากฏ​หื้อ​อ้าย​หัน​หละหว่าง​ก๋าง​ตาง​ตี้​มา​นั้น ส่ง​ข้าพเจ้า​มา​เปื้อ​เยียะ​หื้อ​อ้าย​ผ่อ​หัน​แหม​เตื้อ กับ​จะ​หื้อ​อ้าย​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์