Search form

กิจก๋าน 9:18

18แล้ว​ก็​มี​อย่าง​นึ่ง​เหมือน​เกล็ด​ป๋า​หยวะ​ออก​จาก​ต๋า​ของ​เซาโล​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย แล้ว​เขา​ก็​ผ่อ​หัน​แหม​เตื้อ เขา​ก็​ลุก​ขึ้น​ฮับ​บัพติศมา