Search form

กิจก๋าน 9:19

19เมื่อ​กิ๋น​ข้าว​กิ๋น​น้ำ​แล้ว เขา​ก็​ฮู้สึก​มี​แฮง​นัก​ขึ้น แล้ว​เซาโล​ก็​ย้าง​อยู่​กับ​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​ดามัสกัส​หลาย​วัน