Search form

กิจก๋าน 9:2

2แล้ว​ขอ​หนังสือ​ตี้​จะ​นำ​ไป​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว​ต่างๆ ใน​เมือง​ดามัสกัส เปื้อ​ขอ​ความ​ฮ่วมมือ​ว่า ถ้า​ปะ​ใผ​คน​ใด​ตี้​ติดต๋าม​ลัทธิ​นั้น​ตี้​ฮ้อง​ว่า ตาง​ของ​พระเยซู บ่ว่า​เป๋น​ป้อจาย​กาว่า​แม่ญิง ก็​จะ​หื้อ​เขา​ยับ​ปา​ปิ๊ก​มา​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม