Search form

กิจก๋าน 9:20

เซาโล​สั่ง​สอน​ใน​เมือง​ดามัสกัส

20แล้ว​เซาโล​ก็​บ่รอ​จ๊า​ตี้​จะ​ไป​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว แล้ว​ตั้งเก๊า​บอก​เรื่อง​ของ​พระเยซู​ว่า “พระองค์​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า