Search form

กิจก๋าน 9:26

เซาโล​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม

26เมื่อ​เซาโล​ปิ๊ก​มา​แผว​กรุง​เยรูซาเล็ม​แล้ว เขา​ฮิ​เข้า​ฮ่วม​กับ​หมู่​ผู้เจื้อ แต่​หมู่​นั้น​ปา​กั๋น​กั๋ว ย้อน​บ่เจื้อ​ว่า​เซาโล​เป๋น​ผู้เจื้อ​แต๊ๆ