Search form

กิจก๋าน 9:30

30เมื่อ​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ฮู้​เรื่อง​นี้ ก็​ปา​เซาโล​ไป​ตี้​เมือง​ซีซารียา แล้ว​ส่ง​ไป​เมือง​ทาร์ซัส​บ้าน​เกิด​ของ​ต้าน