Search form

กิจก๋าน 9:31

31จาก​นั้น​หมู่​คริสตจักร​ใคว่​แคว้น​ยูเดีย กาลิลี กับ​สะมาเรีย​ก็​มี​สันติสุข กับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​จ้วย​หื้อ​คริสตจักร​เข้มแข็ง มี​คน​มา​เจื้อ​พระเยซู​นัก​ขึ้น แล้ว​หมู่​ผู้เจื้อ​ก็​ใจ๊​จีวิต​ตี้​เคารพ​ยำเก๋ง​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า