Search form

กิจก๋าน 9:32

เปโตร​ไป​แอ่ว​เมือง​ลิดดา​กับ​เมือง​ยัฟฟา

32ส่วน​เปโตร​เตียวตาง​ไป​ตี้​ต่างๆ ก็​ไป​แอ่ว​หา​คน​ของ​พระเจ้า​ใน​เมือง​ลิดดา