Search form

กิจก๋าน 9:34

34เปโตร​อู้​กับ​เขา​ว่า “ไอเนอัส​เหย พระเยซู​คริสต์​ฮักษา​ต้าน​หื้อ​หาย​แล้ว ลุก​ขึ้น​เก็บ​ตี้นอน​เหีย​เต๊อะ” แล้ว​ไอเนอัส​ก็​ลุก​ขึ้น​บ่า​เดี่ยว​นั้น