Search form

กิจก๋าน 9:35

35เมื่อ​คน​ตังหลาย​ตี้​อาศัย​อยู่​ใน​เมือง​ลิดดา​กับ​ตี้​ราบ​ชาโรน​หัน​จาอั้น หมู่​เขา​ก็​เข้า​มา​ฮับเจื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า