Search form

กิจก๋าน 9:38

38เมือง​ลิดดา​กับ​เมือง​ยัฟฟา​อยู่​บ่ไก๋​กั๋น เมื่อ​หมู่​ผู้เจื้อ​ได้ยิน​ว่า​เปโตร​อยู่​ใน​เมือง​ลิดดา หมู่​เขา​ก็​ใจ๊​ป้อจาย​สอง​คน​ไป​อ้อนวอน​เจิญ​เปโตร​ว่า “ขอ​มา​เวยๆ เต๊อะ”