Search form

กิจก๋าน 9:39

39เปโตร​จึง​ตวย​สอง​คน​นั้น​ไป เมื่อ​ไป​แผว หมู่​เขา​ก็​ปา​เปโตร​ขึ้น​ไป​ตี้​ห้อง​จั๊น​บน หมู่​แม่​หม้าย​ยืน​ไห้​สนั่น​ปั่น​ปื๊น​แวด​เปโตร กับ​จี๊​หื้อ​เปโตร​ผ่อ​เสื้อผ้า​ต่างๆ ตี้​โดรคัส​หยิบ​ไว้​ต๋อน​ยัง​มี​จีวิต​อยู่