Search form

กิจก๋าน 9:40

40เปโตร​จึง​ขอ​หื้อ​หมู่​เขา​ออก​ไป​ตัง​นอก ต้าน​ก็​คุก​เข่า​อธิษฐาน แล้ว​บิ่น​หน้า​มา​ตัง​ศพ​อู้​ว่า “ทาบิธา​ลุก​ขึ้น​เต๊อะ” นาง​ก็​มืน​ต๋า​ขึ้น เมื่อ​หัน​เปโตร นาง​ก็​ลุก​ขึ้น​นั่ง