Search form

กิจก๋าน 9:41

41เปโตร​จึง​เอา​มือ​จ้วย​ตุ้ม​นาง​ลุก​ขึ้น​ยืน จาก​นั้น​ก็​ฮ้อง​หมู่​ผู้เจื้อ​กับ​หมู่​แม่​หม้าย​เข้า​มา แล้ว​หื้อ​ผ่อ​ว่า​นาง​มี​จีวิต​ขึ้น​มา​แล้ว